Các hình thức của kinh tế đối ngoại

Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên? Nhà nước cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, trở ngại đó? Trả lời: 1.Trình bày nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế quốc dân b) Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế c) Xây dựng pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế cho sự vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa d) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế e) Tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho các hoạt động kinh tế g) Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế h) Thực hiện các quyền lợi của Nhà nước về kinh tế i) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY