Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối và ap dùng phần mềm pss/adept cho lộ 479 Văn Lâm

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 3 1.1. Sự tiêu thụ công suất phản kháng 3 1.2. Các nguồn phát công suất phản kháng trên lưới điện 5 1.3. Ý nghĩa của việc bù công suất phản kháng trong lưới phân phối 10 1.4. Các tiêu chí bù công suất phản kháng trên lưới phân phối 12 CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG - XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÙ 2.1. Xác định dung lượng và vị trí bù công suất phản kháng 19 2.2. Đánh giá hiệu quả của bù công suất phản kháng 47 CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI TỤ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 3.1. Sơ đồ đấu nối tụ bù tĩnh 56 3.2. Sơ đồ nối dây và điện trở phóng điện 58 3.3. Nguyên lý điều khiển các thiết bị bù sử dụng tụ điện tĩnh 62 3.4. Thiết bị bù ngang có điều khiển (SVC) 66 CHƯƠNG 4. ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ BÙ ĐẾN THỐNG SỐ THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 4.1. Ảnh hưởng của thiết bị bù đến thông số thiết kế 78 4.2. Ảnh hưởng của thiết bị bù đến tổn thất công suất và điện năng 83 4.3. Ảnh hưởng của thiết bị bù đến chế độ điện áp của lưới phân phối 88 CHƯƠNG 5. TÍNH TOÀN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO LỘ 479 VĂN LÂM –HƯNG YÊN VỚI PHẦN MỀM PSS/ADEPT 5.1. Đặc điểm của lưới điện nghiên cứu 104 5.2. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ 479 E28.4 107 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 123 1. Kết luận 123 2. Kiến nghị 124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY