Bt xây dựng tình huống luật dân sự 1_thừa kế

Đề số 1Xây dựng một tình huống về thừa kế sao cho thật phù hợp với những kết quả chia di sản của người chết để lại mà tòa án đã quyết định dưới đây: 1. C chết. Di sản của C = 240.000.000 đồng : 2 = 120.000.000 đồng; H=E=F=A=B = 120.000.000 đồng : 5 = 24.000.000 đồng; 2. A chết. Tổng tài sản của A và B = 710.000.000 đồng + 10.000.000 đồng + ( 1.920.000.000 đồng : 2) = 1.680.000.000 đồng; A = 1.680.000.000 đồng : 2 = 840.000.000 đồng; A = 840.000.000 đồng – 10.000.000 đồng = 830.000.000 đồng; E=M=N= 830.000.000 đồng : 4 = 207.500.000 đồng; B=C=D=M=N= 207.500.000 đồng : 5 = 41.500.000 đồng; E=F= 41.500.000 đồng : 2 = 20.750.000 đồng; B = (830:5) x 2/3 = 110.666.000 đồng; E= 207.500.000 đồng – 23.055.000 đồng = 184.445.000 đồng; M=207.500.000 đồng – 23.055.000 đồng = 184.445.000 đồng; N=207.500.000 đồng – 23.055.000 đồng = 184.445.000 đồng;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY