Biệt thự phong cách Tây Nguyên

MỤC LỤC . Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . 9 1.1. Thực trạng xã hội 9 1.2.Tính cấp thiết của đề tài 10 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 11 2.1.Tình hình xã hội chung . 11 2.2.Tình hình nghiên cứu đề tài 11 3. Mục đích nghiên cứu . 11 3.1.Mục đích nghiên cứu . 11 3.2.Giải quyết vấn đề . 11 3.2.1.Giá trị sử dụng 12 3.2.2.Giá trị kinh tế 12 4. Đối tượng nghiên cứu 12 4.1.Đối tượng nghiên cứu cụ thể . 12 4.2.Một số phong cách biệt thự 12 5. Phương pháp nghiên cứu 13 5.1.Các lý luận, quan niệm tổ chức không gian nội thất . 13 5.2.Kinh nghiệm thực tế . 13 5.3.Nhu cầu cần thiết của sự phát triển nhà ở biệt thự 13 6. Những đóng góp cho bài khóa luận . 13 B- PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Tổng quan lịch sử đề tài 14 1.1.1. Lịch sử đề tài nghiên cứu 14 1.1.2. Hiện trạng về thực tế đề tài 16 Tiểu kết chương 1 16 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC SÁNG TÁC 2.1. Cách thức tổ chức sáng tác 16 2.2. Phương pháp và kỹ thuật thiết kế 18 2.3. Những hoạt động nghiên cứu sáng tác . 19 Tiểu kết chương 2 20 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC 3.1. Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết . 20 3.1.1. Những yêu cầu của người sử dụng 20 3.1.2. Các yêu cầu về hoạt động 21 3.1.3. Các yêu cầu về đồ đạc 23 3.1.4. Phân tích không gian 26 3.1.5. Các yêu cầu về kích thước . 27 3.1.6. Các chất lượng yêu cầu 32 3.1.7. Mối quan hệ yêu cầu 32 3.2. Những kết quả sáng tạo cái mới . 33 3.3. Giá trị của những sáng tác . 33 3.3.1. Giá trị về mặt thẩm mỹ . 33 3.3.2. Giá trị về mặt kinh tế 33 3.3.3. Giá trị về mặt ứng dụng 33 3.4. Đánh giá . 33 Kết luận 33 Danh mục tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY