Bảo mật trong thông tin di động mạng thông tin 2G và 3G

I: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI Nhận thực trong thông tin di động là một đề tài không mới nhưng được mọi người rất quan tâm và lấy nó làm đề tài nghiên cứu chuyên đề của mình.Thông tin di động như bát cơm ta ăn hang ngày vậy, Dù nó có gần gủi với chúng ta đi nữa nhưng không ít bạn không rỏ về vấn đề này. Nó rất ứng dụng trong thực tế với chúng ta Luận văn này sẽ tìm hiểu đề tài về nhận thực thuê bao vì nó liên quan đến môi trường mạng vô tuyến. Theo ngữ cảnh này một “thuê bao” là người sử dụng: chẳng hạn một khách hàng của một dịch vụ điện thoại tổ ong hoặc một người sử dụng một dịch vụ truy nhập Internet không dây. Nhận thực thuê bao là một thành phần then chốt của an ninh thông tin trong bất kỳ môi trường mạng nào, nhưng khi người sử dụng là di động thì nhận thực đảm nhận các thành phần mới. Trong thế giới an ninh thông tin, nhận thực nghĩa là hành động hoặc quá trình chứng minh rằng một cá thể hoặc một thực thể là ai hoặc chúng là cái gì. Theo Burrows, Abadi và Needham: “Mục đích của nhận thực có thể được phát biểu khá đơn giản nhưng không hình thức và không chính xác. Sau khi nhận thực, hai thành phần chính (con người, máy tính, dịch vụ) phải được trao quyền để được tin rằng chúng đang liên lạc với nhau mà không phải là liên lạc với những kẻ xâm nhập”. Vì vậy, một cơ sở hạ tầng IT hợp nhất muốn nhận thực rằng thực tế người sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty là giám đốc nguồn nhân lực trước khi cho phép quyền truy nhập vào dữ liệu nhân công nhạy cảm (có lẽ bằng các phương tiện mật khẩu và thẻ thông minh của người dùng). Hoặc nhà cung cấp hệ thống thông tin tổ ong muốn nhận thực máy điện thoại tổ ong đang truy nhập vào hệ thống vô tuyến của họ để thiết lập rằng các máy cầm tay thuộc về những người sử dụng có tài khoản là mới nhất và là các máy điện thoại không được thông báo là bị đánh cắp. 1.1: MỤC ĐÍCH - Tìm hiểu kỹ thuật bảo mật trong thông tin di động - Bảo mật mạng thông tin 2G và 3G - Mục đích của nhận thực có thể được phát biểu khá đơn giản nhưng không hình thức và không chính xác. Sau khi nhận thực, hai thành phần chính (con người, máy tính, dịch vụ) phải được trao quyền để được tin rằng chúng đang liên lạc với nhau mà không phải là liên lạc với những kẻ xâm nhập - Bảo mật đuợc thông tin qua hình thức xữ lý thông tin hay một quá trình xũ lý khác - Đảm bảo tính bảo mật cho người sữ dụng - Tăng khả năng phát triển của thông tin di động 1.2 . ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu các thế trong thông tin di động như 2G và 3G - Các phương pháp đa truy cập trong mạng 2G và 3G - Các hệ thống chuyển mạch 2G,3G - Phương pháp khóa công cộng - Nhận thực thuê bao 1.3: PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Các giao thức bảo mật cho mạng 2 G, 3 G - Nhận thực thuê bao cho mạng 2G - Hoạt động của gioa thức nhận thực GSM - Các phương pháp bảo mật mạng thông tin di động 1.4: Ý NGHĨA ĐỀ TÀI - Giúp cho chúng ta bí mật hơn trong thông tin mà người sữ dụng cần bảo mật - Tăng tính chất bảo mật cho khách hàng - Không làm ảnh hưởng cho người sử dụng khi đang thông tin với nhau qua thông tin di đông. Người sử dụng dể dàng liên lạc với nhau mà không sợ người khác nghe được. Dù công nghệ thông tin đến thời điểm hiện nay rất phát triển và phát triển lên đến mức cao nhất của nhu cầu nhưng chúng ta không ngừng tìm hiểu những cái củ mà xã hội đã nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY