Báo cáo Tổng kết chương trình chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần lan giai đoạn I: 1996 – 1999 giai đoạn II: 1999 – 2003

MỤC LỤC I. Thông tin cơ bản về Chương trình 3 1. Tóm tắt Báo cáo tổng kết Chương trình và các Bài học thu được .5 2. Bối cảnh Chương trình 11 3. Thiết kế chương trình 13 II. Các kết qủa của Chương trình 15 1. Thực hiện các mục tiêu của Chương trình .15 2. Thực hiện các Hợp phần của Chương trình 22 2.1 Tóm tắt các thành qủa vật chất chủ yếu .22 2.2 Tóm tắt kết qủa tài chính cả hai nguồn vốn ODA và vốn đối ứng .25 2.3 Hiệu qủa .32 3. Phân tích các yếu tố (tích cực và tiêu cực) ảnh hưởng tới kết quả của chương trình 36 4. Phân tích những lợi ích/tính hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình .38 4.1 Tính tương hợp 38 III. Các bài học thu được từ Chương trình .50 1. Các bài học thu được 50 2. Phân tích sâu hơn 54 3. Nhu cầu cần sự hỗ trợ hơn nữa 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY