Báo cáo Tổng hợp giai đoạn I tại Công ty vận tải ô tô số 8

Chức năng của phần hành - Kế toán tài sản cố dịnh của Công ty có nhiệm vụ ghi chép phản ánh chính xác kịp thời số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm tài sản cố định trong từng bộ phận sử dụng cũng như trong phạm vi toàn công ty. - Tính toán và phân bổ chính xác giá trị khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo qui định. - Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thành viên trong việc thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về tài sản cố định. - Tham gia đánh giá, lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa tài sản cố định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY