Báo cáo Tình hình thị trường lao động 3 huyện dự án, tỉnh Quảng Nam

Trong những năm qua, công tác phát triển thị trường lao động ở tỉnh Quảng Nam nói chung, các huyện vùng dự án nói riêng đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tiềm năng, cơ hội phát triển công tác này là rất lớn, nếu có cơ chế, chính sách đầu tư hợp lý sẽ tạo ra bước đột phá trong phát triển thị trường lao động cho những năm đến. Vì vậy, việc khảo sát, đánh giá phát triển thị trường lao động có vai trò quan trọng phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Báo cáo được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu thực trạng thị trường lao động 5 năm qua; đánh giá cung cầu lao động, các kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân tồn tại; dự báo cung - cầu lao động qua đào tạo cho phát triển kinh tế xã hội của các huyện những năm đến; đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, chính sách, giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi để phát triển thị trường lao động cho các huyện và góp phần phát triển thị trường lao động cho cả tỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY