Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH BigC Vĩnh Phúc

Công ty TNHH EB Vĩnh Phúc là một siêu thị nằm trong hệ thống siêu thị BigC Việt Nam trực thuộc tập đoàn Casino ( Pháp) liên kết cùng tập đoàn Hà Minh Anh được thành lập 25/11/2007. Tên công ty: Công ty TNHH EB Vĩnh Phúc Địa chỉ: TTTM Vĩnh phúc, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Trang web: www.bigc.com.vn Điện thoại: 0211 3565999 Số fax: 0211 3565998 Vốn điều lệ: 83 tỷ đồng Người đại diện: Ông Lê Mạnh Phong – Giám đốc công ty EB Vĩnh Phúc MỤC LỤC1 Lời mở đầu. 3 PHẦN 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP. 4 1.1Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 5 1.1.1Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp. 5 1.1.2Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển. 5 1.2Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp. 5 1.2.1Chức năng và nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh. 5 1.2.2Các loại hàng hóa chủ yếu. 6 1.3Quy trình nhập hàng và bán hàng tại siêu thị7 1.4Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 8 1.4.1Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý. 8 PHẦN 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP12 2.1Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm13 2.1.1Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây. 13 2.1.2Chính sách sản phẩm thị trường. 13 2.1.3Chính sách giá. 14 2.1.4Chính sách phân phối15 2.1.5Chính sách xúc tiến bán. 15 2.1.6Công tác thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp. 16 2.1.7Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. 16 2.1.8Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp.17 2.2Phân tích công tác lao động tiền lương. 17 2.2.1Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. 17 2.2.2Tình hình sử dụng thời gian lao động.18 2.2.3Năng suất lao động.19 2.2.4Tuyển dụng và đào tạo lao động. 19 2.2.5Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương. 20 2.2.6Trả lương cho các bộ phận và cá nhân. 21 2.2.7Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp. 21 2.3Phân tích công tác quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. 22 2.3.1Cơ cấu và tình hình hao mòn tài sản cố định. 22 2.3.2Tình hình sử dụng tài sản cố định. 24 2.3.3Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định.24 2.4Phân tích chi phí24 2.4.1Các loại chi phí của doanh nghiệp. 24 2.4.2Hệ thống sổ sách kế toán. 25 2.4.3Phương pháp tập hợp chi phí26 2.5Phân tích tình hình tài chính. 27 2.5.1Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh. 27 2.5.2Phân tích bảng cân đối kế toán:28 2.5.3Phân tích một số tỷ số tài chính:31 PHẦN 3:ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP. 33 3.1Đánh giá chung về các mặt quản trị của doanh nghiệp. 34 3.1.1Các ưu điểm34 3.1.2Hạn chế. 34 3.2Định hướng đề tài tốt nghiệp35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY