Báo cáo Thực tập tổng hợp tại ty giày Ngọc Hà

Lời nói đầu Phần I KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIÀY NGỌC HÀ 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG: 1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÔNG TY GIÀY NGỌC HÀ. 1.3. VỀ TÌNH HÌNH BỐ TRÍ LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT. 1.4. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC. 1.4.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức chung của Công ty. 1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất. 1.4.3. Cơ cấu tổ chức công tác kế hoạch và kho vận. Phần II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ 2.1. XUẤT KHẨU VÀ TIÊU THỤ: 2.1.1. Xuất khẩu theo mặt hàng: 2.1.2. Xuất khẩu theo thị trường mặt hàng giày dép các loại (USD). 2.2. GIÁ CẢ VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI. 2.3. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH. 2.4. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ. 2.4.1. Các loại nguyên vật liệu và nguồn cung ứng. 2.4.2. Định mức nguyên vật liệu. 2.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 2.5.1. Vấn đề lao động tại Công ty. 2.5.2. Năng suất lao động 2.5.3. Tiền lương và lao động: 2.6. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH 2.6.1. Phân loại chi phí sản xuất 2.6.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 2.6.3. Đối tượng tính giá thành sản xuất của công ty 2.6.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.6.5. Phương pháp tính chi phí theo các khỏan mục 2.7. MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG ĐÁNH GÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ 2.7.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty (đơn vị đồng) 2.7.2. Tổng kết kết quả kinh doanh Công ty Giầy Ngọc Hà. Phần 3 ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ 3.2. NHỮNG TỒN TẠI 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY