Báo cáo Thực tập tại công ty cp thương hiệu Việt

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Nội dung. 3 I - Tổng quan về công ty cổ phần thươpng hiệu việt ( vietbrand )3 1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương hiệu việt ( vietbrand )3 1.2 - Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần thương hiệu việt( vietbrand)4 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động. 5 1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy. 5 1.3.2. Cơ cấu hoạt động của bộ máy. 5 1.4 Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty.6 1.4.1. Môi trường từ bên ngoài7 1.4.2 Môi trường bên trong công ty.7 II - Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần thương hiệu việt .8 2.1- Kết quả kinh doanh của công ty được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:8 2.2 -Bảng phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 200710 2.3 Đánh giá thực trạng kết quả kinh doanh. 10 III –Thực trạng hoat động marketing của công ty cổ phần thương hiệu viêt.12 3.1 Cơ cấu tổ chức của bộ máy marketing của công ty. 12 3.2. Các hoạt đông chiến lược kế hoạch marketing của công ty.13 3.3. Các hoat động triển khai marketing – mix của công ty.13 3.4. Đánh giá thực trạng marketing tại công ty cổ phần thương hiệuviệt.16 3.5. Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần thương hiệu việt.16 Phần kết luận. 18 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY