Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần việt hoá

Do chi phí bán hàng, chi phí bán hàng của doanh nghiệp có xu hướng tăng năm 2001 chi phí bán hàng là 110 triệu đồng năm 2002 chi phí bán hàng là 130 triệu đồng năm 2003 chi phí bán hàng là 145 triệu đồng. So với năm 2001 năm 2002 chi phí bán hàng tăng 20 triệu đồng về số tuyệt đối và về số tương đối tăng 18.2%. So với năm 2001 năm 2003 chi phí bán hàng tăng 35 triệu về số tương đối và vế số tuyệt đối tăng 24.1% như vậy chi phí bán hàng của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng tăng nguyên nhân có thể do, một là do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp do chât lượng sản phẩm kém đI doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào vấn đề bán hàng, hai là cũng năm đó do thị trường bên ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY