Báo cáo Thực tập tại công ty Amazon

MỤC LỤC A. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Amazon. 2 1. Giới thiệu một vài nét về công ty. 2 2. Một vài nét về Jeffrey P.Bezos. 3 3. Lịch sử và mô hình kinh doanh. 7 4. Trụ sở chính. 8 5 .Các dòng sản phẩm 9 6. Website. 10 B. Chiến lược kinh doanh. 13 I. Tìm hiểu thị trường. 13 1. Tiềm năng phát triển thị trường . 13 2. So sánh giữa Amazon và Ebay. 14 3. Ma trận Swot. 17 II. Chiến lược cạnh tranh. 18 1. Chiến lược trọng tâm hoá. 18 1.1. Tập trung cung cấp những mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày 18 1.2. Tập trung vào hình thức bán lẻ trực tiếp. 19 2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 19 2.1. Chính sách cung cấp những sản phẩm chất lượng cao. 19 2.2 Tốc độ cung ứng sản phẩm nhanh. 20 III. Chiến lược chức năng. 20 1. Chiến lược e_ marketing. 20 1.1 Khái niệm e_marketing. 20 1.2 Những lợi thế và điểm bất lợi của e_ marketing. 21 1.2.1. Những lợi ích của e_marketing. 21 1.2.2. Những đòi hỏi của e_marketing đối với người làm marketing. 21 1.2.3. Những thách thức khi áp dụng E_marketing trên nền tảng thương mại điện tử 23 1.3. Chiến lược khai thác e_marketing của Amazon. 24 2. Chiến lược hậu cần. 26 2.1 Hệ thống kho hàng. 26 2.2 Tốc độ cung ứng. 28 IV. Chiến lược phát triển. 28 1. Định hướng chiến lược: 28 2. Cách thức thực hiện hội nhập. 31 C. Kết luận. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY