Báo cáo Thực tập nhận thức tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Gò Công

Chi hoa hồng khác: (Chi hoa hồng HSSV, DTTS Đ KK, hộ nghèo về nhà ở, tiết kiệm hộ nghèo). Chọn menu Giao dịch Chi hoa hồng  2. Chƣơng trình HSSV (hoặc 3. Chương trình DTTS đặc biệt KK; hoặc 4. Chương trình hộ nghèo về nhà ở; hoặc 5. Tiết kiệm hộ nghèo). Chức năng này cho phép chi hoa hồng cho tổ trưởng đối với những khoản lãi đã thu thuộc chương trình tương ứng nhưng chưa chi hoa hồng. Người dùng có thể chi hoa hồng cho những khoản lãi đã thu trong năm theo tháng hoặc theo quý, hoặc những khoản lãi đã thu trong qu IV năm liền kề trước đó mà chưa chi hoa hồng:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY