Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Tiến Nam Khang

 Mục tiêu 1: Tích lũy và học hỏi hơn từ môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp.( hoàn thành 90%)  Mục tiêu 2: Hội nhập vào môi trƣờng làm việc của Doanh nghiệp, áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế ( hoàn thành 70%)  Mục tiêu 3: Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và nội quy của Doanh nghiệp (hoàn thành 90%)  Mục tiêu 4: Biết cách ứng xử, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. (hoàn thành 80%) Bên cạnh đó các mục tiêu do cá nhân tôi đặ ra cho mình tôi cũng đã cố gắng hoàn thành tốt, cụ thể là:  Mục tiêu 5: Làm hành trang kiến thức vào ngành, ngoài những kinh nghiệm học đƣợc từ nhà trƣờng tôi cần phải học hỏi các anh chị nhân viên những kiến thức mới để xây dựng cho mình một số kinh nghiệm riêng để áp dụng vào thực tế không chỉ ở những đợt thực tập mà còn về tƣơng lai sau này.( 70%)  Mục tiêu 6: Rèn luyện cho bản thân tính tự giác và chấp hành tốt các nội quy của Doanh nghiệp, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, đi làm đúng giờ, ăn mặc đúng đồng phục, hòa nhã với đồng nghiệp, lễ phép với cấp trên, lịch sự và ân cần với khách hàng.(80%)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY