Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Long Đại Phát

Qua gần 8 tuần thực tập trong môi trƣờng doanh nghiệp là một thử thách, trải nghiệm mới đối với bản thân tôi. Ban đầu tôi rất bỡ ngỡ vì những kiến thức căn bản tôi đã học trong 2 năm chƣa áp dụng đƣợc nhiều, có sự chênh lệch giữa kiến thức và thực tế. Nhờ sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các nhân viên trong công ty tôi đã tiếp xúc và hiểu biết thêm về công việc thực tế của một nhân viên kế toán là nhƣ thế nào, tác phong làm việc của một nhân viên: luôn đi làm đúng giờ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, giao tiếp hòa đồng vui vẻ, cũng nhƣ các đức tính cần có của một kế toán viên là sự cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn. Kỳ thực tập nhận thức này cung cấp cho tôi những kinh nghiệm, tác phong làm việc trong một môi trƣờng làm việc tập thể, mà tôi chƣa có điều kiện đƣợc học ở sách vở, trƣờng lớp. Đồng thời, tôi cũng hiểu đƣợc nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban trong công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY