Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH Đông Đô

1. Bộ máy điều hành: Với sơ đồ tổ chức đã trình bày, doanh nghiệp này có một bộ máy kinh doanh quá gọn nhẹ nhƣng vẫn bảo đảm điều hành hiệu quả. Mỗi nhân viên đều làm tốt công việc đƣợc giao và hỗ trợ rất tốt đối với các nhân viên khác. Kèn cựa hoặc đùn đẩy trách nhiệm là điều KHÔNG THỂ XẢY RA trong doanh nghiệp này. 2. Bộ phận sản xuất: Hầu nhƣ 100% công nhân của doanh nghiệp này đều có thể đảm nhiệm một vị trí công tác khác với vị trí đang đảm nhận. Chính sách này đã đƣợc áp dụng 15 năm qua và trở thành nề nếp của doanh nghiệp. Tự kèm cặp và tự phấn đấu nâng cao tay nghề là một công việc mà bất kỳ ngƣời lao động nào đƣợc tuyển vào đây đều phải tuân thủ. Tính sơ bộ đến thời điểm này đã có trên 200 lao động đã từng làm việc tại doanh nghiệp này. Điều đó nói lên tính hiệu quả trong chính sách quản lý, điều hành của công ty mà cụ thể là Giám đốc công ty - ngƣời sáng lập ra công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY