Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn

Phòng Tài chính kế toán Hoạch định và kiểm soát tài chính, xác định kết quả kinh doanh, dự báo nhu cầu và cân đối ngân sách hoạt động của công ty. Huy động và tổ chức các nguồn vốn cho các chƣơng trình phát triển sản xuất kinh doanh, phân phối nguồn vốn theo quyết định của công ty. Xác định kết quả kinh doanh, dự báo nhu cầu, cân đối ngân sách hoạt động của công ty, đảm bảo cân đối khả năng giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY