Báo cáo thực tập nhận thức tại Ban tài chính-Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh

Chọn menu “Kế toán” => chọn “Nạp sửa số dư đầu năm” Chọn số cần khai báo số dư đầu kỳ => Nhập số dư và các thông tin cần thiết => Bấm “Ghi đĩa” Căn cứ số dư cuối kỳ năm trước của các sổ kế toán tiền mặt, TGNH báo cáo quyết toán để nhập số dư đầu kỳ các sổ. số dư nguồn kinh phí bằng số dư cuối kỳ trước trong báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn của đơn vị. Lưu ý khi nhập số dư đầu kỳ các sở cần chi tiết theo đơn vị, đối tượng, số dư TGNH thì mỗi đơn vị, đối tượng, tài khoản TGNH nhập 1 dòng (mỗi lần nhập – ghi đĩa 1 dòng). Sổ không có số dư không nhập. Đảm bảo tông số dư nợ = Tổng số dư có (Dư TM + Dư TGNH +_Dư TƯ + Dư CĐCS cấp dưới nếu có = Dư nguồn kinh phí + Dư tạm giữ + Dư quỹ XH).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY