Báo cáo Thực tập: cải cách hành chính ở cấp huyện, thực trạng và giải pháp

Lý do chọn đề tài. Ngày nay cải cách hành chính đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát triển và phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được bắt đầu từ năm 1986, tính đến nay đã hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, đồng thời với việc đổi mới về kinh tế xã hội thì cải cách hành chính cũng được tiến hành. Cuộc cải cách hành chính được thực hiện từng bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải cách hành chính đang thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình trong việc đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới, công nghiệp và dịch vụ đang phát triển. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng tăng, nhiều vấn đề xã hội đang được giả quyết một cách tốt nhất. Tuy nhiên ở Việt Nam đang còn rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội đã tồn tại từ lâu và mới nảy sinh cần được giải quyết tích cực và có hiệu quả. Bên cạnh đó bối cảnh toàn cầu hoá đang đặt ra cho Việt Nam những thách thức và cơ hội mới, đòi hỏi phải có những cố gắng cao độ. Điều đó có nghĩa là quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết. Cái khó trong cải cách hành chính ở Việt Nam là phải tiến hành một cuộc cải cách có tính chất cách mạng từ quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng dân chủ. Xuất phát từ những đặc thù của dân tộc, chính vì thế việc cải tổ nền hành chính là một yêu cầu quan trọng, cấp thiết hiện nay, nhằm xây dựng một nền dân chủ, một Nhà nước pháp quyền thực sự. Cải cách chính là sự thay đổi nhưng không phải là sự thay đổi bình thường về hình thức bên ngoài mà là thay đổi cả về nội dung, thể hiện bản chất sự vật, hiện tượng. Vấn đề cải cách hành chính cần tập trung vào đâu? Theo tôi trọng tâm phải là con người. Vì con người vừa là chủ thể quản lý, vừa là khách thể quản lý. Con người trong cải cách hành chính là đội ngũ cán bộ công chức hành chính. Vì vậy vấn đề sắp xếp cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với mối liên hệ giữa các cơ quan Nhà nước như thế nào? Mũi nhọn trước tiên phải là con người. Do đó, hướng phát triển không phải vì con người mà sắp xếp công việc mà ngược lại vì hiệu quả công việc mà chú tâm đến công tác tổ chức cán bộ công chức. Chính vì thế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 nhằn kiện toàn lại toàn bộ bộ máy hành chính Nhà nước cũng như đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY