Báo cáo Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở dân biết dân bàn dân kiểm tra

A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dân chủ là một trong những vấn đề mà mỗi quốc gia đặc biệt quan tâm. Đối với nước ta ở trong quá trình xây dựng CNXH vấn đề thực hiện dân chủ lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì dân chủ XHCN không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực to lớn của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với nước ta đang trong quá trình thực hiện CNH – HĐH, để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thì việc thực thi dân chủ, mở rộng dân chủ là một yêu cầu cơ bản giúp cho mọi người có quyền bình đẳng đồng thời đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội như tham nhũng, quan liêu, bất công . Thực thi dân chủ, mở rộng dân chủ tốt sẽ tạo điều kiện để phát huy tổng hợp các nguồn lực, có thêm sức động viên, tăng thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vào bản chất ưu việt của chế độ XHCN ở nước ta. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cấp xã là cơ sở cho việc thực hiện quy chế dân chủ cụ thể, là bước đột phá trong quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên phát huy dân chủ là vấn đề rất nhạy cảm, nếu thiếu định hướng, cơ chế, chính sách và bước đi phù hợp thì dễ tạo ra dân chủ hình thức, hoặc tạo ra môi trường cho các thế lực phản động lợi dụng gây rối loạn xã hội, bất ổn định chính trị. Từ chỉ thị 30/CT - TW (18/02/1998) của Bộ chính trị về ban hành và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã trả lời cho câu hỏi: Dân chủ bắt đầu từ cơ sở? Bước đầu tìm hiểu qua trình thực hiện quy chế dân chủ ở xã Dân Quyền (Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) từ những thành tựu và hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở xã. Đó là lí do tôi chọn đề tài này. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề dân chủ đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Thực hiện quy chế dân chủ là phạm trù rộng lớn, nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau. Tình hình này được nghiên cứu cụ thể ở một địa phương cụ thể. 3. Mục đích, nhiệm vụ * Mục đích + Làm rõ những kết quả đã đạt được, cũng như những mặt còn hạn chế của quá trình thực thi dân chủ cơ sở XHCN ở xã Dân Quyền, trong những năm vừa qua, nêu những nguyên nhân giải pháp để không ngừng nâng cao thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở xã. + Nghiên cứu về cơ sở lí luận của việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ nói chung và xã Dân Quyền nói riêng. * Nhiệm vụ + Tìm hiểu qua trình thực hiện quy chế dân chủ của xã trong thời gian vừa qua. + Thực trạng thực hiện và phát huy dân chủ. + Đề xuất một số giải pháp. 4. Phương pháp nghiên cứu Kết hợp nhiều phương pháp: - Nghiên cứu các giai đoạn chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước - Phương pháp tổng hợp, khái quát. - Phương pháp điều tra thu thập số liệu. - Phương pháp phân tích, so sánh 5. Kết cấu của đề tài: Gồm ba phần: Phần 1. Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài. 2. Tình hình nghiên cứu 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 4. Kết cấu của đề tài Phần 2. Nội dung gồm hai chương Chương I. Quan điểm của Đảng và nhà nước về thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”. Chương II. Quá trình thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sỏ” ở xã Dân Quyền, (Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) trong giai đoạn hiện nay. Thành tựu và hạn chế. Phần 3. Kết luận Tài liệu tham khảo. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tạp chí cộng sản (Cơ quan lý luận và chính trị của TW Đảng CSVN) số 785 (03/2008) và số 786 (04/2008) 2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Nxb Sự thật Hà Nội - 1999 - Đỗ Nguyên Phương, Trần Ngọc Đường) 3. Quy chế thực hiện dân chủ ở các xã, một số vấn đề lí luận và thực tiễn (PGS.TS Dư Xuân Ngọc chủ biên) 4. Quy chế dân chủ cơ sở (Nxb chính trị quốc gia Hà Nội - 2000) 5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ xã Dân Quyền (trong năm 2007) 6. Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở xã Dân Quyền - Triệu Sơn - Thanh Hoá 2005 - 2007. 7. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. 8. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 9, tập 5, tập 30) 9. Một số văn kiện của Đảng. 10. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 34/2007/PL - UBTVQH11) 11. Báo Nhân Dân, báo Nghệ An

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY