Báo cáo Thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán

MỤC LỤC I. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 3 1. Mô tả kiến trúc tổng thể 3 2. Giao diện người dùng 3 3. Giao tiếp với các hệ thống khác 3 4. Giao tiếp máy khách và máy phục vụ 3 5. Phân định nhiệm vụ client - server 4 II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VẬT LÝ 5 1. Chức năng Đặt và xử lý lệnh 5 2. Chức năng Quản lý khách hàng 6 3. Chức năng Tra cứu 7 4. Chức năng Báo cáo 8 5. Chức năng Đồng bộ dữ liệu 9 III. BIỂU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ 10 1. Sơ đồ quan hệ 10 2. Chi tiết các bảng 11 IV. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 14 1. Giao diện chính 14 2. Giao diện chức năng Đặt lệnh 15 3. Giao diện chức năng Quản lý khách hàng 16 4. Giao diện chức năng Tra cứu 19 5. Giao diện chức năng Báo cáo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY