Báo cáo quan trắc môi trường Quý IV của mỏ than Na Dương Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đối với nước thải sản xuất: Kết quả quan trắc nước thải sản xuất của khu vực thực hiện Dự án cho thấy: Nước thải sản xuất sau xử lý trước khi thải ra môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để. Vẫn còn 01/22 chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, tuy nhiên hàm lượng vượt QCVN cho phép là không đáng kể (cụ thể: hàm lượng Mn vượt QCCP 1,6 lần). Do nguồn nước thải tại mỏ Than Na Dương của Công ty là nước thải từ các moong khai thác. Loại nước thải này được dự báo ô nhiễm với các chỉ tiêu đặc trưng như pH thấp, hàm lượng Fe, Mn cao. Hiện tại mỏ đang thực hiện xử lý loại nước thải này theo công nghệ sử dụng trung hòa nước thải với sữa vôi, lắng cặn bằng hệ thống hồ lắng như quy trình xử lý nước thải sản xuất đã đề cập trong Báo cáo. Tuy nhiên trong quá trình xử lý nước thải vẫn còn thông số Mn vượt QCCP như trên. Công ty sẽ chú trọng hơn trong quá trình xử lý nước thải (đúng quy trình kỹ thuật của hệ thống) để nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY