Báo cáo Quản lý bệnh phytophthora hại cây trồng ở Việt Nam

1. Thông tin về các tổ chức tham gia dự án . 2. Trích lược dự án (Project Abstract). 3. Tóm tắt (Executive Summary) 4. Giới thiệu và thông tin cơ bản 5. Tiến độ dự án đến kỳ báo cáo (Progress to Date) . 5.1. Những hoạt động nổi bật (Implementation Highlights) 5.2. Lợi ích của nông dân (Smallholder Benefits). 5.3. Xây dựng năng lực (Capacity Building) 5.4. Quảng bá 5.5. Quản lý dự án 6. Báo cáo về những vấn đề liên quan ( Cross-Cutting Issues) . 6.1. Môi trường 6.2. Giới và vấn đề xã hội. 7. Những vấn đề thực hiện và khả năng bền vững của dự án 7.1. Những vấn đề và những tồn tại (Issues and Constraints) 7.2. Khả năng bền vững. 8. Các bước then chốt tiếp theo. 9. Kết luận 10. Lời cam đoan (Statutory Declaration) 11. Phụ lục I. Khung dự án 12. Phụ lục II. Các bài báo cáo của học viên 13. Phụ lục III. Những khảo nghiệm của nông dân điển hình 14. Phụ lục IV. Những tài liệu tuyên truyền khuyến nông 15. Phụ lục V. Kết quả điều tra dự án

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY