Báo cáo Nghiên cứu khoa học Quan điểm phát triển nhanh và bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế -Xã hội của Việt Nam

Như vậy rõ ràng là, ở Việt Nam, tronggiai đoạn phát triển hiện nay, tất yếu cần phải có một tư duy phát triểnlàm cơ sở lý luận cho quan điểm phát triển nhanh và bền vững để quan điểm này trở thành cơ bản, bao trùm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước, trở thành mục tiêu nhất quán và là phương châm suy nghĩ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, cũng như của toàn dân trong hành động vào những thập niên sắp tới nhằm giúp cho Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY