Báo cáo Lập kinh tế kỹ thuật, phân tích lợi ích, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp kèm theo

MỤC LỤC Chương 1. Cơ sở lý luận và các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của dự án xây dựng công trình giao thông: . 7 1.1. Cơ sở lý luận 7 1.1.1. Tổng quan về dự án đầu tư 7 1.1.1.1. Khái niệm 7 1.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản và phân loại dự án đầu tư . 8 Bảng (1.1): Phân loại dự án đầu tư 9 1.1.1.3. Vai trò và yêu cầu đối với dự án đầu tư 9 1.1.1.4. Các giai đoạn của một dự án đầu tư 11 1.1.1.5. Trình tự, nội dung của quá trình lập dự án đầu tư 13 1.1.2. Dự toán xây dựng công trình 27 1.1.2.1. Khái niệm dự toán xây dựng công trình . 27 1.1.2.2. Các thành phần chi phí của dự toán công trình . 27 1.1.2.3. Phương pháp xác định dự toán công trình 28 1.1.3. Sơ lược về điểm trung chuyển . 32 1.1.3.1. Khái niệm điểm trung chuyển: 32 1.1.3.2. Cơ cấu điểm trung chuyển 32 1.1.3.3. Phân loại điểm trung chuyển . 33 1.2. Các tiêu chỉ đánh giá tính hiệu quả dự án xây dựng công trình . 34 1.2.1. Khái niệm hiệu quả, các nguyên tắc xác định và sự cần thiết đánh giá tính hiệu quả của dự án : . 34 1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả: . 34 1.2.1.2. Sự cần thiết đánh giá hiệu quả KT – XH của dự án đầu tư: . 35 1.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT - XH của dự án 35 1.2.2.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi 35 1.2.2.2. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR 36 1.2.2.3. Chỉ tiêu tỷ số thu chi . 37 1.2.2.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn tính bằng phương pháp hiện giá . 37 Chương 2. Phân tích cơ hội đầu tư . 39 2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội . 39 2.1.1. Điều kiện tự nhiên thành phố Hà Nội 39 2.1.1.1. Vị trí 39 2.1.1.2. Địa hình . 39 2.1.1.3. Khí Hậu . 40 2.1.1.4. Sông ngòi 40 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 41 2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế . 41 2.1.2.2. Dân số, y tế, giao dục 41 2.2. Hiện trạng giao thông thành phố Hà Nội và khu vực nghiên cứu 42 2.2.1. Hiện trạng giao thông thành phố Hà Nội . 42 2.2.1.1. Hiện trạng giao thông nói chung . 42 2.2.1.2. Hiện trạng giao điểm trung chuyển . 47 2.2.1.3. Định hướng quy hoạch giao thông thành phố Hà Nội đến năm 2020 48 2.2.2. Hiện trạng giao thông khu vực Ga Hà Nội 49 2.2.2.1. Mặt bằng khu vực nghiên cứu . 49 2.2.2.2. Lưu lượng giao thông . 50 2.2.3. Điều tra nhu cầu đối với vận tải buýt khu vực ga Hà Nội dự báo cho năm tương lai. 55 2.2.3.1. Phương thức điều tra, dự báo . 55 2.2.3.2. Kết quả điều tra . 56 2.2.3.3. Kết quả dự báo 58 2.3. Các dự án quy hoạch có liên quan . 59 2.4. Kết luận và đưa ra quyết định 59 2.4.1. Những bất cập cần được giải quyết . 59 2.4.2. Những điều kiện thuận lợi . 59 2.4.3. Đưa ra quyết định . 60 Chương 3. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, phân tích lợi ích, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp kèm theo 61 3.1. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (báo cáo đầu tư) 61 3.1.1. Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư 61 3.1.1.1. Căn cứ pháp lý 61 3.1.1.2. Căn cứ kinh tế kỹ thuật . 61 3.1.2. Lựa chọn quy mô đầu tư, hình thức đầu tư 62 3.1.3. Các phương án vị trí, địa điểm xây dựng công trình . 64 3.1.3.1. Đề xuất phương án vị trí xây dựng: 64 3.1.3.2. Lựa chọn phương án: 65 3.1.4. Phân tích phương án thiết kế các hạng mục công trình 67 3.1.4.1. Các hạng mục thuộc công trình điểm trung chuyển ga Hà Nội 67 3.1.4.2. Phương án thiết kế các hạng mục công trình phần xây dựng . 67 3.1.5. Phân tích kế hoạch thực hiện xây dựng dự án . 73 3.1.6. Tính toán tổng mức đầu tư và phân tích kế hoạch đầu tư 75 3.2. Phân tích lợi ích . 75 3.2.1. Lợi ích của chủ đầu tư 75 3.2.1.1. Lợi ích do giảm chi phí khai thác vận hành 75 3.2.1.2. Lợi ích do gia tăng hành khách . 75 3.2.1.3. Lợi ích tăng thêm do các dịch vụ kèm theo (quảng cáo, bán hàng ) 77 3.2.2. Lợi ích xã hội 77 3.2.2.1. Lợi ích do tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách . 78 3.2.2.2. Lợi ích do giảm chi phí đi lại . 79 3.2.2.3. Lợi ích do bảo vệ môi trường . 80 3.2.2.4. Lợi ích giảm tai nạn và ùn tắc giao thông . 81 3.2.2.5. Các lợi ích khác . 82 3.3. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng điểm trung chuyển ga Hà Nội. 82 3.3.1. Phân tích các khoản thu, khoản chi đầu tư xây dựng và khai thác dự án . 82 3.3.1.1. Các khoản thu: 82 3.3.1.2. Các khoản chi: . 83 3.3.1.3. Tổng hợp dòng thu chi 83 3.3.2. Đánh giá hiệu quả của dự án bằng các chỉ tiêu . 83 3.3.2.1. Chỉ tiêu hiệu số thu chi 83 3.3.2.2. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn . 84 3.3.2.3. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại 85 3.3.2.4. Chỉ tiêu tỷ số thu chi . 85 3.4. Đề xuất giải pháp kèm theo 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY