Luận Văn Báo Cáo Khoa Học

Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh


Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh. Vì vậy một số nội dung có liên quan ở phân cơ sở lý luận và hiện trạng về đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, nhóm tác giả chỉ nêu ra những nội dung cơ b ...


Đề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

Đề tài Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh


ĐỀ CưƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 1. Tên học phần: LÝ THUYẾT NHÓM TRONG VẬT LÝ 2. Số đơn vị học trình: 3 đvht 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - Bài tập: 15 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, song song với học phần cơ ...


Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)

Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)


{ctx.v} {ngc.v} biết khi hợp tác với giáo viên, được sự hướng dẫn của thầy. Điều cốt lõi trong hoạt động học tập ở trường chính là trẻ em học được những. điều mới lạ. Do vậy, trong vùng phát triển gần, lĩnh vực nơi học sinh có thể chuyển sang những gì em có thể đạt được, có yếu tố quyết định cho ...


Đề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí Minh


Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu có một số đề nghị như sau : 1. Các trường sư phạm nghiên cứu cập nhật được những phương pháp giảng dạy nhằm giúp người học tích cực, chủ động trong việc học tập để giảng dạy cho giáo sinh và bồi dưỡng cho những giáo viên đang công tác qua các đợt ...


Đề tài Thực trạng chăm sóc, điều trị dự phòng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 - 2010

Đề tài Thực trạng chăm sóc, điều trị dự phòng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 - 2010


CHƯƠNG VI: KIẾN NGHỊ 1. Tỉnh cần có kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc HIV cho phụ nữ có thai nhằm phát hiện sớm để quản lý, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, bao gồm việc tư vấn, chăm sóc tinh thần, dinh dưỡng và điều trị ARV sớm.  Triển khai công tác tập huấn về chương trì ...


Đề tài Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012

Đề tài Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012


KIẾN NGHỊ - Đề xuất các giải pháp xã hội: Tăng cường các dịch vụ TVXNTN cho PNMT ở các huyện, thành phố. Hàng năm TTYT các huyện, thành phố đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tư vấn, xét nghiệm HIV cho PNMT. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng quí, từng năm, - Tăng cường quảng bá hoạt ...


Đề tài Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh

Đề tài Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh


KHUYẾN NGHỊ Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhằm bổ sung nguồn nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau: 1. Các địa phương cần có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao. Khẩn trương ...


Đề tài Thực trạng thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan

Đề tài Thực trạng thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan


2. Khuyến nghị 2.1. Nghị định 41 và Thông tư 14/2012 ra đời mà chưa có thử nghiệm trong khi các hướng dẫn chưa cụ thể và rõ ràng đang là một thách thức cho các địa phương triển khai và thực hiện. Do đó, cần có thử nghiệm phương pháp định biên theo Nghị định 41/2012 và Thông tư 14/2012 tại vài đị ...


Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của kiếm toán nhà nước

Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của kiếm toán nhà nước


(Bản scan) Trên con đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu, việc đạt tới những tiến bộ khoa học công nghệ tin học dù là ở cấp độ nào cũng là đáng quý. Có thể chưa thỏa mãn với những đóng góp ban đầu cho công tác kiểm toán ở khía cạnh rất khiêm tốn, chúng tôi hi vọng sẽ dấy lên một phong trào nghiên cứ ...