Luận Văn Báo Cáo Khoa Học

Luận văn Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Luận văn Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay


Thâm hụt ngân sách không phải là hiện tượng mới mẻ mà phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới, từ những nước công nghiệp phát triển đến những nước nghèo đang phát triển song mức thâm hụt mỗi nước là khác nhau. Nó là nguyên nhân gây nên hiện tượng lạm phát,nhập siêu.gây ảnh hưởng xấu đến nềnk ...


Luận văn Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam

Luận văn Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2000 đến nay tại Việt Nam


Một là, thực hiện chính sách tự do hoá lãisuấtmột cách thận trọng. Thực tế ở mỗi quốc gia cho thấy mỗi nước tự xây dựng chomình một lộ trình riêng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Hai là, ổnđịnh kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định đến thànhcông của quá trình tự do hoá lãisu ...


Luận văn Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000

Luận văn Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000


Như vậy, chính sách tiền tệ, đặc biệt là các công cụ của nó có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Việc sử dụng các công cụ đó như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền kinh tế ở từng thời điểm cụ thể. Ở Việt Na ...


Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn

Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn


-Để cho vấn đề rác thải cũng như phế phẩm từ rác là nước rỉ rácđược xử lý triệt để, cần phải có sự chung sức của toàn dân, của các cấp, các ngành và các tổ chức môi trường. -Chính phủ cần phải có cơ chế luật pháp, các chế tài đầy đủ và đi sát với những vấn đề rác thải, môi trường thực tế hiệ ...


Luận văn Lạm phát ở Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp

Luận văn Lạm phát ở Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp


Như vậy,lạm phát là biểu hiện của vấn đề mất cân đối vĩ mô rất phức tạp.Mỗi lần xuất hiện ở mỗi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau thì khác nhau nên cùng mang màu sắc muôn hình,muôn vẻ .Để nhận dạng đúng và bắt mạch đúng nguyên nhân gây ra lạm phát là rất khó khăn.Có thể nói lạm phát mỗi khi d ...


Luận văn Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính tại công ty TNHH Hợp Hưng

Luận văn Một số giải pháp khắc phục những yếu kém về hoạt động tài chính tại công ty TNHH Hợp Hưng


Phải gây được uy tín (tín chấp) để khi cần huy động vốn là sử dụng để gây được uy tín cái quan trọng nhất là phải có hiệu quả kinh doanh thực và có sự phát triển mạnh cũng như tiềm năng phát triển mạnh làm cho người ta hiểu mà vẫn không mất đi bí mật kinh doanh. Ông Huy nên nhờ tư vấn tài chí ...


Luận văn Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Luận văn Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam


1. Cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới kế hoạchhoá nói chung và KH 5 năm PTKT- XH nói riêng. 2. Cần coi công cuộc đổi mới nền kinh tế là của toàn dân, do vậy toàn dân cũng phải tích cực tham gia hoàn thành các kế hoạch phát triển ...


Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020

Luận văn Nghiên cứu khoa học Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 2020


Hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại phải theo quan điểm và nguyên tắc đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó xác định rõ quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện mục tiêu, ph-ơng h-ớg và nội dung của nó. Nội dung hoàn thiện chính sách quản lý nhà n-ớc về th-ơng mại là hoàn thiện chính sá ...


Luận văn Thực trạng lạm phát ở nước ta hiện nay

Luận văn Thực trạng lạm phát ở nước ta hiện nay


Lạm phát là một vấn đề có tính tất yếu đối với mọi nền kinh tế thị trường. Trong kế hoạch hoá vĩ mô, tỷ lệ lạm phát là m ột chỉ tiêu đánh giá không kém phần quan trọng so với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nên không th ...


Luận văn Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty may Đức Giang giai đoạn 1995-2001 và dự báo giai đoạn 2002-2003

Luận văn Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty may Đức Giang giai đoạn 1995-2001 và dự báo giai đoạn 2002-2003


Tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu quan trọng nhất trong qúa trình sản xuất kinh doanh, nó là quá trình thực hiện giá trị hàng hoá và chuyển giao quyền sở hữu về sản phẩm. Đây là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay diệt ...


Luận văn Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt

Luận văn Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt


Tình thái được tích hợp trong các tiểu loại thức (mood) như một phạm trù ngữ pháp của động từ. Thức chỉ định (indicative mood) biểu thị thái độ khẳng định của người nói về điều được phát ngôn. Thức mệnh lệnh (imperative mood) thể hiện thái độ áp đặt của người nói đối với đối tác mà lời nói hướng tới ...


Đề tài Nguồn gốc địa lý cà phê Đ - Một nhân tố để phân biệt cà phê

Đề tài Nguồn gốc địa lý cà phê Đ - Một nhân tố để phân biệt cà phê


Trong bài nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp phân tích thành phần chủ yếu và phân nhóm để phân biệt 8 loại cà phê có nguồn gốc khác nhau bởi cùng một nhà sản xuất. Các phần hương thơm thu được sau khi xay sát hạt cà phê trong điều kiện kiểm soát và sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu như hệ thống mẫu ...


Luận văn Thực tiễn áp dụng pháp luật về nuôi nuụi cú yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Luận văn Thực tiễn áp dụng pháp luật về nuôi nuụi cú yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay


Theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, lợi ích tốt nhất cho một đứa trẻ là được nuôi dưỡng trong gia đình gốc hoặc tại quốc gia gốc của mình. Việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài chỉ là phương án cuối cùng, là sự thay thế cho việc nuôi nấng trẻ trong các cơ sở bảo trợ xã hội khi trẻ k ...


Báo cáo Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO

Báo cáo Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO


Cần tăng cường minh bạch các loại thông tin, nhất là các thông tin nhằm phục vụphân tích chính sách và phục vụviệc xây dựng kếhoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nhưtạo cơsởcho người dân có đánh giá chính xác vềhiện trạng kinh tếvĩmô. Cần xây dựng văn hóa chia sẻthông tin nhằm cải ...


Tận dụng bùn thải từ công nghệ chế biến nông sản thực phẩm và thủy hải sản để sản xuất phân hữu cơ sinh học bằng phương pháp ủ men vi sinh

Tận dụng bùn thải từ công nghệ chế biến nông sản thực phẩm và thủy hải sản để sản xuất phân hữu cơ sinh học bằng phương pháp ủ men vi sinh


pH: 7,2-7,6 Chất hữu cơ: 22-25%, Đạm tổng số (N): 2,5% Lân hữu hiệu (P2O5): 1% Kali hòa tan (K2O): 0,5% Khoảng 4% các chất dinh dưỡng trung vi lượng thiết yếu (Ca, Mg, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn) Không chứa vi sinh vật gây hại (E. coli, Coliform, Salmonella).


Báo cáo Xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm chất lỏng chuyên dụng (dầu nhũ thủy lực, nhũ cắt gọt kim loại, dầu thủy lực, chất tẩy rửa công nghiệp) công suất 500T/N

Báo cáo Xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm chất lỏng chuyên dụng (dầu nhũ thủy lực, nhũ cắt gọt kim loại, dầu thủy lực, chất tẩy rửa công nghiệp) công suất 500T/N


(Bản scan) Trong quá trình thực hiện hoàn thiện quy trình và sản xuất các sản phẩm dầu nhũ thủy lực, nhũ cắt gọt kim loại, dầu thủy lực, chất tẩy rửa công nghiệp đều đạt các chỉ tiêu chất lượng như đã ghi trong hợp đồng. Đã xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện công bố chất lượng sản phẩ ...


Tham luận đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, khu vực sau khủng hoảng và những tác động đến kinh tế Việt Nam

Tham luận đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, khu vực sau khủng hoảng và những tác động đến kinh tế Việt Nam


Trong hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta từng bước phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế. Quy mô kinh tế nước ta cũng n ...


Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn

Đề tài Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn


Việc xây dựng nhà vệsinh nông thôn mang nhiều ý nghĩa vềvệsinh và môi trường. Mặc dầu cũng đã có một sốnghiên cứu, đềxuất và áp dụng các mẫu nhà vệsinh phù hợp cho mỗi vùng sinh thái, kinh tế, tập quán sinh sống, canh tác khác nhau, nhưng vẫn có một sốvấn đềcần nghiên cứu bổsung: • Các chếphẩ ...


Đề tài Thiết kế tối ưu tiết diện trong kết cấu dàn thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua việc giải quyết bài toán qui hoạch phi tuyến

Đề tài Thiết kế tối ưu tiết diện trong kết cấu dàn thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua việc giải quyết bài toán qui hoạch phi tuyến


Dữ liệu bài toán: - Bài toán dàn không gian có nemax = 27 thanh, nojnt = 12 nút chịu tải trọng tập trung P1=3000kg, P2=5000kg Tổng số biến thiết kế: 27 Tổng số ràng buộc: 7nemax + 6nojnt =261 Cường độ tính toán chịu kéo, nén của thép: R=2100daN/cm2.


Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí MInh về văn hóa

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí MInh về văn hóa


Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp để giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong đại đa số quần chúng nhân dân chứ không riêng gì sinh viên Việt Nam. Tăng cường công tác giáo dục đến vùng sâu vùng xa, hổ trợ tận tình những gia đình không có tiền cho con em đi học. Tổ chức nhiều hơn những buổi ...