Báo cáo Khả thi dự án:khoa phong - Khu điều trị bệnh viện da liễu

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ. 1.1. Căn cứ pháp lý nguồn gốc sử dụng tài liệu Trang 1 1.2. Sự cần thiết đầu tư dự án Trang 2 1.3. Điều kiện tự nhiên và các điều kiện kinh tế xã hội Trang 3 1.3.1. Vị trí địa điểm khu đất Trang 3 1.3.2. Điều kiện tự nhiên Trang 3 1.3.3. Địa chất công trình Trang 4 CHƯƠNG II: DỰ KIẾN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, QUI MÔ ĐẦU TƯ. 2.1. Chủ đầu tư dự án Trang 6 2.2. Mục tiêu dự án Trang 6 2.3. Phân tích chọn dự án đầu tư xây dựng Trang 6 2.2.1. Hình thức đầu tư Trang 6 2.2.2. Qui mô đầu tư Trang 6 2.2.3. Mô tả dự án Trang 7 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG. 3.1. Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng Trang 8 3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật Trang 8 3.3. Các giải pháp xây dựng Trang 8 3.3.1. Giải pháp kiến trúc Trang 8 3.3.2. Giải pháp kết cấu công trình Trang 9 3.3.2.1. Quy mô công trình Trang 9 3.3.2.2. Giải pháp kết cấu công trình Trang 10 3.3.2.3. Vật liệu sử dụng trong kết cấu công trình Trang 10 3.3.2.4.Tiêu chuẩn thiết kế và thi công Trang 11 3.3.2.5. Khu cây xanh Trang 11 3.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Trang 12 3.4.1. Hệ thống giao thông Trang 12 3.4.2. Hệ thống cấp nước Trang 12 3.4.3. Hệ thống cấp nước chữa cháy Trang 13 3.4.4. Hệ thống thoát nước Trang 13 3.4.5. Hệ thống cấp điện Trang 14 3.4.6. Hệ thống điện lạnh Trang 15 3.4.7. Vệ sinh môi trường Trang 15 CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN. Trang 16 CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN. 5.1. Tổ chức thực hiện Trang 20 5.1.1. Hình thức tổ chức thực hiện dự án Trang 20 5.1.2. Tổ chức khai thác sử dụng dự án Trang 20 5.1.3. Tiến độ thực hiện dự án Trang 20 5.2. Kế hoạch đấu thầu Trang 21 5.2.1. Phần không đầu thầu Trang 21 5.2.2. Phần chỉ định thầu Trang 21 5.1.3. Phần tổ chức đầu thầu Trang 21 5.3. Hình thức lựa chọn Trang 21 5.2.1. Phương thức áp dụng Trang 21 5.2.2. Phương thức thực hiện hợp đồng Trang 21 5.1.3. Phương thức thanh toán Trang 21 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ. 6.1. Kết luận Trang 22 6.2. Kiến nghị Trang 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY