Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 05 năm (2005 - 2010)

Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 8. Báo cáo thuyết minh khu vực cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Bình năm 2006. 9. Báo cáo tổng kết Chi cục phát triển lâm nghiệp Quảng Bình các năm 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009. 10. Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 11. Báo cáo công tác phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình các năm 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009. 12. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 13. Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất ở vùng cát ven biển Bắc Quảng Bình nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững”. Cơ quan thực hiện: Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội - 2007.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY