Báo cáo Đánh giá thu nhập với cổ tức: Thực tiễn thế giới và gợi ý đối với Việt Nam

Tóm lại, xét về mặt cơ sở lý luận, việc đánh thuế trên thu nhập từ cổ tức là có cơ sở và có thể được áp dụng nhằm mục tiêu phân phối lại thu nhập và tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, từ khía cạnh phát triển các thị trường tài chính nhằm phục vụ các định hướng mục tiêu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là phát huy đầy đủ vai trò của thị trường chứng khoán như là một kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp và trở thành một thước đo cho sức khỏe của nền kinh tế, một số nội dung sau đây có thể được lưu ý trong quá trình hoạch định chính sách thuế thu nhập trên cổ tức: - Vẫn có thể tiếp tục chủ trương áp dụng thuế đánh trên thu nhập từ cổ tức, nhưng cần cung cấp thông tin liên quan và có giải thích đầy đủ cho các đối tượng nhà đầu tư khác nhau nhằm đạt sự đồng thuận của thị trường. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần nêu rõ quan điểm, nguyên tắc đánh thuế và lộ trình dự kiến áp thuế cổ tức trong tương lai để giúp các doanh nghiệp có thêm cơ sở hoạch định được chiến lược kinh doanh và huy động vốn, đồng thời nhà đầu tư có góc nhìn bao quát hơn về vấn đề này. - Cần xác định rõ lại khái niệm và tính chất cơ bản của cổ tức trên cổ phiếu làm cơ sở tính thuế, trong đó xác định rõ cổ phiếu thưởng là cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu tách; cơ sở của sự phân chia này là việc xác định được loại hình thu nhập chịu thuế chỉ là cổ phiếu thưởng phát hành từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mà thôi (không đánh thuế trên cổ phiếu tách). 15 - Có thể nghiên cứu phân định ra hai loại đối tượng nhà đầu tư khác nhau là cổ đông lớn và nhà đầu tư nhỏ lẻ; trong đó cổ đông lớn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp và nhà đầu tư nhỏ lẻ là dưới 5%. Khi đó, thuế suất đánh trên thu nhập từ cổ tức có thể áp khác nhau giữa hai loại nhà đầu tư này theo hướng nhà đầu tư lớn được ưu đãi thuế hơn. Tác dụng của việc này là khuyến khích đầu tư, huy động vốn cho doanh nghiệp và hạn chế hoạt động “lướt sóng”; đồng thời cũng khắc phục tâm lý cảm thấy thiệt hại vì bị đánh thuế trùng của các cổ đông lớn. Tất nhiên, sự phân biệt hai loại cổ đông này có thể xung đột với nguyên tắc quản trị công ty tốt, song các mức thuế suất khác nhau như trên có thể được áp dụng trong những giai đoạn thích hợp nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển thị trường chứng khoán nói chung./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY