Báo cáo Đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam

Trong CN&VSMT nông thôn, Chiến lược Quốc gia vềhoạt ñộng này, giai ñoạn ñến 2020 ñang ñược rà soát, cập nhật, ñể ñảm bảo thích ứng với những yêu cầu mới của thực tếvà ñịnh hướng ñầu tưnguồn lực ñúng những mục tiêu cần thiết, ñó là hướng tới người nghèo, những ñối tượng ởvùng sâu, vùng xa, ñảm bảo sự ổn ñịnh và bền vững vềmặt tài chính, Chương trình mục tiêu Quốc gia vềNS&VSMT nông thôn giai ñoạn 3 (2011 – 2015) cũng ñặt trọng tâm hướng vào lĩnh vực vệsinh và vệsinh cá nhân, cùng với các hoạt ñộng cấp nước cần phải ñược duy trì. Sự ñiều chỉnh này ñã ñược nhấn mạnh trong các văn kiện của Chương trình hay các hoạt ñộng triển khai, rút kinh nghiệm từcác kết quảcủa thực hiện Chương trình mục tiêu giai ñoạn 1 và 2 trước kia (1996 – 2004, 2005 – 2010). Một sốchương trình, dựán, với các phương thức tiếp cận mới ñiển hình trong truyền thông ñang ñược triển khai, ñánh giá và nhân rộng trong lĩnh vực CN&VSMT nông thôn Việt Nam là: - Tạo thịtrường cho các hoạt ñộng cấp nước và tiếp thịvệsinh; - Vệsinh tổng thểdo cộng ñồng làm chủ(community led total sanitation - CLTS). - Chiến dịch rửa tay với xà phòng (NHWI). - Câu lạc bộsức khỏe cộng ñồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY