Báo cáo Công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và xây dựng tiến phát

Phòng kế toán của Công ty với những nhân viên có năng lực, có trình độ nhiệt tình trong công việc, lại được bố trí phù hợp với khả năng đã góp phần đắc lực trong công việc tổ chức hạch toán kế toán ở đơn vị. Hình thức kế toán áp dụng tai công ty là hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức này có nhiều ưu điểm trong việc ghi chép, dễ hiểu, dễ làm. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán rất linh hoạt, phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sử dụng các chứng từ theo đúng quy định của Nhà Nước và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức lập chứng từ và luân chuyển chứng từ khoa học, tuân thủ chế độ kế toán. Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, kế toán hạch toán theo từng công trình, hạng mục công trình trong từng tháng, quí một cách rõ ràng đơn giản phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý và phân tích hoạt động sản xuất, quản lý và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công tác kiểm tra khối lượng xây lắp sản phẩm dở dang được tổ chức một cách khoa học, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời cho từng công trình phục vụ cho công tác tính giá thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY