Bằng lý luận và thực tiễn, phân tích và chứng minh luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giàng thắng lợi trước cách mạng vô sản

Lý luận I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc. 1.Vấn đề dân tộc thuộc địa. 2. Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế II. Tư tưởng HồChí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 1. Mục tiêu cấp thiết hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc: 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản và phải do Đảng cộng sản lãnh đạo 3. Sức mạnh của dân tộc là lực lượng cho Cách mạng giải phóng dân tộc . Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và phải tiến hành cách mạng bằng con đường bạo lực III. Sự sáng tạo và chủ động trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc 1. Vận dụng sáng tạo vào trong lý luận Cách mạng giải phóng dân tộc 2. Sáng tạo trong phương pháp trong tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc B. Thực tiễn 1. Thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 2.Thắng lợi của 30 năm chiến tranh cách mạng 1945-1975 C .Liên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời hiện nay. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY