Bàn về lãi suất và các chính sách lãi suất được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần I: Lý luận chung về lãi suất. 2 I - lãi suất – khái niệm và bản chất. 1. Các lý thuyết kinh tế về bản chất của lãi suất 2 1.1. Lý thuyết của C.Mác về lãi suất. 2 1.2 Lý thuyết của J.M. Keynes về lãi suất: 3 1.3 Lý thuyết của trường phái trọng tiền về lãi suất: 3 2 - Các phép đo lãi suất 3 2.1. Vay đơn: 4 2.2. Vay hoàn trả cố định: 4 2.3. Trái khoán coupon: 4 2.4. Trái khoán giảm giá. 4 3.Lãi suất thực với lãi suất danh nghĩa. 4 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 5 1. Của cải – tăng trưởng. 5 2. Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hội đầu tư 6 3. Lạm phát dự tính: 6 4. Thay đổi mức giá 7 5. Hoạt động thu, chi của Nhà nước 7 6. Tỷ giá hối đoái ` 8 7. Lượng tiền cung ứng 8 III. Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế 9 1. Lãi Suất với quá trình huy động vốn. 9 2. Lãi suất với quá trình đầu tư 9 3. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm: 10 4. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 10 5. Lãi suất với lạm phát 11 6. Lãi suất với quá trình phân bổ các nguồn lực. 12 7. Lãi suất vai trò của nó đối với Ngân Hàng Thương mại 12 Phần II Các chính sách LS được thực hiện ở việt nam trong thời gian qua 13 I . Giai đoạn từ tháng 3/1989 trở về trước. 13 1. Đối với NHTM 13 2. Đối với doanh nghiệp. 13 II. giai đoạn cuối 1992 ,chuển Từ lãi suất âm sang lãi suất dương 13 1. Tác động tích cực của chính sách lãi suất thực dương. 14 2. Tác động tiêu cực của chính sách lãi suất thực dương quá cao đến hoạt động NHTM và DN. 14 III. giai đoạn 1993 đến 1996 15 1. Tác động tích cực 15 2. Tác động tiêu cực 15 IV. giai đoạn Thực hiện chính sách lãi suất trần (1996-2000). 16 1. Chính sách lãi suất trần tác động đến các NHTM. 16 2. Chính sách lãi suất trần đối với các doanh nghiệp. 18 V. Từ 2000 đến nay: thực hiện chính sách lãi suất cơ bản. 20 1. Định hướng điều chỉnh lãi suất cơ bản 20 2. Nội dung cơ chế điều hành lãi suất. 20 2.1 Đối với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam lãi suất cho vay cao 20 nhất của TCTD = lãi suất cơ bản + %tỷ lệ. 2.2 Đối với lãi suất cho vay bằng ngoại tệ. 21 3. Tác động của lãi suất cơ bản đến hoạt động của NHTM và DN 21 3.1. Đối với NHTM 21 3.2. Đối với các DN. 21 Phần III: xu hướng hoàn thiện chính sách lãi suất ở việt nam 22 1.Hạn chế của cơ chế kiểm soát lãi suất trực tiếp. 22 2.Nguyên nhân thực hiện tự do hoá lãi suất. 22 3-Điều kiện tự do hoá lãi suất. 23 4.Một số giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất ở Việt Nam. 23 5-Thực tế tự do hoá lãi suất ở Việt Nam hiện nay 24 6. Một số giải pháp trong việc đổi mới chính sách lãi suất ở Việt Nam 24 Kết luận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY