Bài tập tình huống: Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

Qua tình huống trên, ta thấy rằng trong quá trình tổ chức chỉ định thầu hay công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu nói chung thường xảy ra những tình huống đa dạng và phức tạp. Mặc dù có nhiều nhà thầu tham dự nhưng kết quả cuối cùng chỉ cho phép có 01 nhà thầu được chọn đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kỹ thuật. Do đó khi giải quyết các tình huống trong đấu thầu, chỉ định thầu cần phải nghiên cứu, tham khảo Luật đấu thầu và các văn bản liên quan về công tác đấu thầu để thực hiện quy trình đấu thầu, hình thức chỉ định thầu đúng với Luật đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được mục tiêu đề ra, đạt hiệu quả cao nhất của dự án, đầu tư . Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu là công việc hết sức quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều nghề và các cấp khác nhau, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa công nghệ thông tin là hết sức bức thiết. Đảng và nhà nước ta đang cố gắng tập trung để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hướng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp trên cơ sở phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ bên ngoài. Nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng lớn, đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Vì vậy cần phải có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Nhà nước cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu chi tiết, cụ thể hơn nhằm giảm thiểu những tiêu cực, sai sót trong công tác đấu thầu, lựa trọn nhà thầu. Bên cạnh đó phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có đẩy đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện tốt công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy trình quy định của luật đấu thầu. Trên đây là một nội dung tình huống có thật tại tỉnh Phú Thọ mà Tôi cùng tổ chuyên gia sét thầu nghiên cứu đưa ra giải pháp sử lý đã được chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị thanh tra và các nhà thầu đồng tình chấp thuận. Từ tháng 3 năm 2009 sử lý tình huống đến nay đã hết thời gian khiếu nại và không còn đơn thư khiếu nại đối với gói thầu nêu trên . MỤC LỤC Lời nói đầu . 02 I/ Mô tả tình huống 04 II/ Phân tích tình huống 07 III/ Sử lý tình huống .10 IV/ kiến nghị . .14 V/ Kết luận .15 IV / Tổng số tờ 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY