Bài tập lớn môn tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề đại đoàn kết dân tộc

Bài tập lớn môn tư tưởng HCM: vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Hai câu thành ngữ trên dường như đã trở thành chân lý đúng đắn cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi trong thế kỉ XX. Thật vậy, xuất phát từ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết dân tộc, chân lý ấy đã đi vào trong thực tiễn cách mạng và trở thành một trong những nhân tố giúp cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Bởi Người cho rằng: “Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, nhưng cách mạng là sự nghiệp của của quần chúng nhân dân. Sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc”. Để hiểu rõ hơn về vấn đế đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bài luận này em xin trình bày một số nội dung sau đây: I. Một cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc. 1. Những giá trị truyền thống tạo nên sức mạnh dân tộc Từ ngàn đời nay, đối với người Việt Nam tinh thần yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết trở thành đức tính, lẽ sống, tình cảm tự nhiên của mỗi người. Đó là những triết lý nhân sinh : Nhiễu điều phủ lấy giá gươngNgười trong một nước phải thương nhau cùngHay : Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại nên hòn núi cao Những điều đó đã phần nào ghi đậm dấu ấn cấu trúc xã hội truyền thống : gia đình gắn với cộng đồng làng xã, gắn với cộng đồng cả nước, (Nhà - Làng - Nước) cho nên dân ta có câu: Nước mất, nhà tan. Truyền thống ấy được thể hiện ngày càng sinh động qua các thời kỳ lịch sử như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và đều được nâng lên thành phép đánh giặc giữ nước, thành kế xây dựng quốc gia xã tắc vững bền.Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết quý báu đó. Người khẳng định : "Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". Rõ ràng truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết là cơ sở quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 1. 2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh – Nxb chính trị quốc gia. 3. Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách đã dẫn, tập 1, tr. 127. 4. Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách đã dẫn, tập 2, tr. 256. 5. Hồ Chí Minh, toàn tập, sách đã dẫn, tập3, 4. 6. http:// google.com.vn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY