Bài tập lớn học kỳ môn luật hôn nhân và gia đình: Cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 I. KHÁI NIỆM QUAN HỆ CẤP DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH. 1 1. Khái niệm cấp dưỡng. 1 2. Đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng. 1 3. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng. 2 4. Nhưng quy định chung của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng. 2 II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 6 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con. 6 2. Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ. 8 3. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em. 9 4. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà và cháu. 10 5. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng. 10 III CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG. 12 IV THỰC TIỄN BẤT CẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ CẤP DƯỠNG. 12 C KẾT LUẬN 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY