Bài tập dài môn ngắn mạch

ĐỀ BÀI TẬP DÀI MÔN NGẮN MẠCH. ĐỀ 2 Họ tên sinh viên: Nguyễn văn Hoan - số hiệu: 3063 - Lớp: N1 Cán bộ hướng dẫn: PGS - TS Phạm văn Hoà Cho sơ đồ hệ thống điện như trên hình vẽ với các thông số như sau: F1, F2: Sđm=117,5 MVA; Uđm=10,5 kV; Xd''= X2= 0,183; NĐ - TDK F3 : Sđm=127,8 MVA; Uđm=13,8 kV; Xd''= X2= 0,15; TĐ - TDK B1, B2: Sđm=125 MVA; Uđm=121 / 10,5 kV; UN% = 10,5% B3 : Sđm=160 MVA; Uđm=242 / 13,8 kV; UN% = 11% TN: Sđm=250 MVA; Uđm=230 /121/ 11 kV; UNCT = 11%; UNCH =32%; UnTH =20% D1: 60km; D2: 45km; D3: 30km; D4:100km; xth = 0,4/km; xkh = 3.xth Xét ngắn mạch tại điểm N. Yêu cầu tính: I. TÍNH NGẮN MẠCH 3 PHA: 1/ Cho SCB = 100MVA; UCB = Utb¬ các cấp - Lập sơ đồ thay thế. 2/ Biến đổi sơ đồ về dạng đơn giản. 3/ Tính dòng ngắn mạch tại điểm ngắn mạch với t = 0,2 giây. 4/ Tính dòng ngắn mạch tại đầu cực máy phát F3. 5/ Tính điện áp tại đầu cực máy phát F3. II. TÍNH NGẮN MẠCH LOẠI NGẮN MẠCH N(1). 1/ Lập sơ đồ thay thế các thứ tự thuận, nghịch và không. 2/ Biến đổi các sơ đồ về dạng đơn giản. 3/ Tính dòng ngắn mạch siêu quá độ I'' tại điểm ngắn mạch. 4/ Tính dòng qua dây trung tính của các máy biến áp. 5/ Tính dòng các pha tại đầu cực máy phát F3 khi ngắn mạch. 6/Tính điện áp các pha tại đầu cực máy phát F3 khi ngắn mạch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY