Bài tập An sinh xã hội - Số 4

Câu 1: Bạn hãy liệt kê những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo của quốc gia ? Câu 2: Vì sao xóa đói giảm nghèo góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững? Trả lời Một số văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo của quốc gia là: 1.Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt chính sách phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào ngày 31 tháng 7 năm 1998. Với mục tiêu tổng quát: Nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ kéo dài 7 năm và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài từ năm ngân sách 1998 đến năm 2000 và giai đoạn 2 sẽ kéo dài từ năm 2001 đến năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2006 Nhà nước Việt Nam quyết định kéo dài chương trình thêm 5 năm nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY