Bài tập An sinh xã hội - Số 2

Câu 1) Bạn hãy liệt kê những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo? Câu 2) Vì sao xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững? BÀI LÀM Câu 1) Bạn hãy liệt kê những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo? trả lời: Những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá đói giảm nghèo quốc gia là : ã Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (hay đọc là: "chương trình một-ba-năm") ã Chương trình 134 là tên thông dụng của Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn ã Chương trình 139 : Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân nghèo và đồng bào Dân tộc thiểu số ã 32/2007/QĐ-TTg Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ã 56/2005/NĐ-CP hoạt động khuyến nông, khuyến ngư ã Nghị quyết 08/1997/QH10 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY