Bài Project Quatrer 1 (NIIT) Quikies Joint

Hệ thống phải hiển thị một danh sách của Transaction Number từ bảng Transaction_Master. Nó phải là một subform của bảng Transactinon_Master. • Hệ thống phải hiển thị một danh sách của Item_Nos từ bảng Item_Details. • Quanlity_Ordered và Unit_Price phải lớn hơn 0. • Total_Amount phải được tự động tính toán và được lưu trữ trong Field tổng số tiền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY