Bài giảng môn Kế toán quản trị

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp theo những nội dung sau: Các doanh nghiệp căn cứ vào quy mụ, trỡnh độ quản lý kết hợp với các chính sách kinh tế - tài chính mới của Nhà nước nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp mà trong đó bộ máy kế toán doanh nghiệp là một bộ phận của doanh nghiệp; Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả; Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân viên KTQT; Xây dựng các chuẩn mực làm tiêu chuẩn đánh giá và kiểm soát các hoạt động nội bộ: Ngoài các chuẩn mực chung về tài chính kế toán được Nhà nước ban hành, doanh nghiệp cần xõy dựng cỏc chuẩn mực riờng của mỡnh, thụng qua cỏc chuẩn mực này sẽ phản ỏnh tớnh thống nhất hành động của từng bộ phận hướng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp; Tổ chức ứng dụng công nghệ tin học để phân tích xử lý kịp thời cỏc thụng tin: Từ đặc điểm của KTQT là hướng đến tương lai có tính linh hoạt và kịp thời giải quyết các công việc diễn ra hàng ngày, do đó cần ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phân tích và xử lý nhanh các thông tin thu thập được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY