Bài giải quản trị tài chính

Swink Technology đang định thay đổi chính sách tín dụng từ 2/15, net 30, sang 3/10, net 30, nhằm tăng tốc độ thu hồi. Hiện tại 40% khách hàng của công ty nhận 2% chiết khấu. Theo chính sách tín dụng mới số khách hàng nhận chiết khấu có thể tăng lên 50%. Bất kể chính sách tín dụng nào, một nữa khách hàng không nhận chiết khấu sẽ trả đúng thời hạn, số c.n lại sẽ trả trể 10 ngày. Sự thay đổi này không dính dáng g. với việc nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng, v. vậy nợ khó đ.i dự tính sẽ không tăng hơn mức hiện tại là 2%. Tuy nhiên điều khoản chiết khấu rộng r.i hơn hy vọng sẽ làm tăng doanh thu hằng năm từ 2 triệu đến 2,6 triệu. Tỷ lệ biến phí của công ty là 75%, l.i suất của quỹ đầu tư trong các khoản phải thu là 9%, và thuế suất thuế lợi tức của công ty là 40%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY