Bài 1: Lý thuyết hệ thống

Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại nhau một cách có qui luật để tạo thành một chỉnh thể, từ đó làm xuất hiện những thuộc tính mới gọi là ”tính trồi”, đảm bảo thực hiện những chức năng nhất định. * Các đặc trưng, căn cứ để xác định một hệ thống - Trong một hệ thống có nhiều bộ phận và nhiều phẩn tử hợp thành. Giữa các bộ phận và các phần tử đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại nhau một cách có qui luật. - Bất kỳ sự thay đổi nào về lượng cũng như về chất của một phần tử đều có thể làm ảnh hưởng đến phần tử khác và toàn bộ hệ thống và ngược lại, nếu có sự thay đổi về lượng cũng như về chất của hệ thống đều có thể làm ảnh hưởng đến các phần tử của hệ thống. Các phần tử hợp thành một thể thống nhất, tạo ra tính chất ưu việt hơn hẳn từng phần tử tồn tại riêng lẻ không có, đây là tính trồi của hệ thống nhằm thực hiện những chức năng hay mục tiêu nhất định. *Liên hệ một tổ chức để chứng minh đó là một hệ thống: bằng cách căn cứ 3 đặc trưng trên để chứng minh tổ chức đó thỏa mãn 3 đặc trưng của một hệ thống (nên vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức, chỉ ra một quan hệ giữa các bộ phận)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY