Ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế Việt Nam chuyển từ một nên kinh tế tự cấp tự túc không đủ hàng hóa cho tiêu dùng trong nước đến trở thành một nước xuất khẩu hàng hóa sang hơn 70 quốc gia trên thế giới. Đây là kết quả của chính sách mở cửa nên kinh tế của Đảng và Nhà Nước, thực hiện đổi mới toàn diện nền kinh tế. Cùng với đó là xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại trên thế giới làm cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ở nước ta ngày một tăng, kéo theo đó là sự phát triển của ngành vận tải giao nhận hàng hóa và dịch vụ về giao nhận, trong đó có ngành vận tải hàng không. Ngày 07/11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự phát triển của tự do hóa thương mại ở nước ta. Việt Nam đang dần thực hiện các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ và trong đó có thị trường dịch vụ giao nhận kho vận quốc tế ( logistic ). Bên cạnh những thuận lợi, những cơ hội lớn mở ra, ngành vận tải giao nhận nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh giao nhận kho vận quốc tế ở nước ta còn rất thấp: cơ sở vật chất kĩ thuật, trình độ chuyên môn, mạng lưới đại lý nhỏ hẹp Khi mở của thị trường, nhiều công ty đa quốc gia sẽ thâm nhập thị trường Việt Nam, đây là thách thức chung đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không khi chúng ta thâm nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. 2. Mục đích nghiên cứu Phân tích ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại đến sự phát triển của vận tải hàng không Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : - Đối tượng nghiên cứa là “ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không“ - Phạm vi nghiên cứa là tình hình kinh doanh của công ty Vinatrans trong thời gian từ năm 2007 – 2009 I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TỚI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG II, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở VINATRANS GIAI ĐOẠN 2007-2009 III, MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở VINATRANS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY