Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA2 1 . Đô thị và vai trò của đô thị trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân2 1.1. Khái niệm về đô thị hóa theo quan điểm quản lý. 2 1.2. Khi nghiên cứu đô thị cần chú ý những vấn đề sau:2 2. Đô thị hóa và sự hình thành các đô thị mới ở Việt Nam3 2.1. Đô thị hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa. 3 2.2 .Hình thái biểu hiện của đô thị hóa. 4 2.3.Xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam5 3. ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn. 5 3.1. Biến động về dân số. 5 3.2 ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến lao động, việc làm5 3.3. ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật6 3.4. ảnh hưởng của đô thị hoá đến môi trường sinh thái vùng nông thôn7 1. Các quan điểm định hướng. 7 1.1. Việc xử lý những ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn phải theo hướng thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra thuận lợi, bởi vì:7 1.2. Những giải pháp xử lý ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn phải đảm bảo cho quá trình đô thị hóa diễn ra trong tầm kiểm soát của Nhà nước. 8 2. Phương hướng xử lý những ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn8 2.1. Xử lý những vấn đề của đô thị hóa đến nông thôn theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 8 2.2. Xử lý ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn một cách đồng bộ, có trọng điểm, có trạt tự. 9 2.3.Xử lý những ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn theo hướng huy động tổng hợp mọi nguồn lực của xã hội9 3. Những giải pháp chủ yếu xử lý ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn. 9 3.1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện ngoại thành. 9 3.2. Phát triển không gian lãnh thổ ngoại thành cần đảm bảo cơ cấu kinh tế vùng hợp lý. 10 3.3. Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 10 3.4. Giải pháp về dân số, lao động và việc làm11 3.5. Giải pháp về hạ tầng kinh tế. 12 3.6. Giải pháp về môi trường sinh thái12 3.7. Giải pháp về quản lý hành chính. 13 3.8. Một số chính sách khác đối với nông thôn ngoại thành. 13 4. Một số giải pháp thực hiện chính sách đền bù khi thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành:13 KẾT LUẬN:15 TÀI LIỆU THAM KHẢO:16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY