Ảnh hưởng của florfenicol lên sinh hóa, huyết học và tồn lưu trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi trong bể

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônsửa đổi,bổ sung Thôngtưsố: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009c ủaBộ trưởngBộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danhmục thuốc, hoá chất, kháng sinhcấmsử dụng,hạn chếsửdụng như sau: Điều 1. Rút Tylosin phosphate ra khỏi Danhmục thuốc, hoá chất, kháng sinhcấmsửdụng trong thú ytạiPhụlục 2 ban hành kèm theo Thôngt ư số: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009c ủaBộ trưởngBộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danhmục thuốc, hoá chất, kháng sinhcấmsửdụng,hạn chế sửdụng. Điều 2.Bổ sung Tylosin phosphate và cács ản phẩm có chứa hoạt chất Tylosin phosphate baogồm Tylan 40số đăng ký EC-01; Tylan 40 sufa Gs ố đăng ký EC-12; Tylan 100s ố đăng ký EC-19của công ty Elanco Animal Health-Mỹ vào Danhmục thuốc, hoá chất, kháng sinhhạn chếsửdụng trong thú ytại Phụlục 4 ban hành kèm theo Thôngt ưsố: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009củaBộ trưởngBộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danhmục thuốc, hoá chất, kháng sinhcấm sửdụng, hạn chếsửdụng. Điều 3. Giahạnlưu hành cácsản phẩm có chứa hoạt chất Gentian violet(Crystal violet) được bào chếdướidạngxịt dùng cho độngvật trêncạn đến 31/12/2009. Điều 4.Thôngtư này có hiệu lựckểtừngày ký. Điều 5. ChánhVăn phòngBộ,Cục trưởngCục Thú y, Thủ trưởng các đơnvịcó liên quan, Giám đốccácSở Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn,tổ chức, cá nhân trongnước,nước ngoài có hoạt động liên quan đếnsản xuất, kinh doanh thu ốc thú y baogồm thuốc thú y thuỷsản chịu trách nhiệm thi hành Thông t ưnày./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY