Ảnh hưởng của Chirp phi tuyến đối với xung dạng Gauss trong buồng cộng hưởng Laser CPM

Trong luận văn chúng tôi đã tìm hiểu về quá trình tạo xung cực ngắn bằng laser màu khóa mode. Đồng thời chúng tôi cũng giới thiệu và phân tích chi tiết về laser màu với chất hấp thụ bão hòa là DODCI và hoạt chất là chất màu Rhodamine 6G sử dụng buồng cộng hưởng laser dạng vòng và đồng bộ mode bị động bằng va chạm xung CPM thường được sử dụng để tạo được những xung sáng vùng femto giây ngắn nhất hiện nay mà nó có nhiều ứng dụng phong phú trong thực tiễn và trong khoa học, công nghệ. Qua nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng của chirp đối với xung Gauss trong buồng cộng hưởng laser và ứng dụng trong thông tin quang, chúng tôi đã thu được một số kết quả chính như sau: 1. Ảnh hưởng của chirp đối với xung Gauss khi qua môi trường hấp thụ bão hòa: + Khi qua môi trường hấp thụ bão hòa thì dạng xung thay đổi. Mặt trước của xung bị dốc hơn. Hệ số hấp thụ càng lớn thì cường độ xung càng tăng. + Tham số chirp C tăng thì xung càng mở rộng. Nhưng cường độ xung lại giảm dần khi chirp tăng. +Xung Gauss có chirp phi tuyến thời gian xung mở rộng tăng chậm hơn, cường độ xung giảm chậm hơn. + Khi có chirp phi tuyến thì xung chính sẽ bị mở rộng hơn trong trường hợp chirp tuyến tính. Chirp phi tuyến bậc hai có xung mở rộng hơn chirp phi tuyến bậc một. Nhưng hình bao của cả xung trong hai trường hợp tuyến tính và phi tuyến thì không có sự thay đổi. 2. Ảnh hưởng của chirp đối với xung Gauss khi qua môi trường khuếch đại: + Khi qua môi trường khuếch đại thì dạng xung bị thay đổi. Hệ số khuếch đại khác nhau thì độ khuếch đại khác nhau.Hệ số khuếch đại càng lớn thì xung càng được khuếch đại và độ rộng xung càng bị thu hẹp. + Khi tham số chirp tăng thì cường độ giảm rất chậm, xung Gauss có chirp phi tuyến bậc hai cường độ xung giảm chậm hơn so với xung Gauss có chirp bậc một, và thời gian xung tương đối tăng dần. + Khi xung có chirp phi tuyến thì xung chính bị mở rộng hơn và khuếch đại nhiều hơn so với trường hợp tuyến tính. Chirp tuyến tính bậc hai có xung mở rộng hơn chirp tuyến tính bậc một. Nhưng xét hình bao của cả xung thì không có sự thay đổi g iữa chirp tuyến tính và phi tuyến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY