Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học cải thiện môi trường nước ương ấu trùng tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến 2011

MỤC LỤC Nội dung LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược về đặc điểm sinh học của tôm càng xanh 2.1.1 Phân loại và phân bố 2.1.2 Vòng đời tôm càng xanh 2.1.3 Tập tính ăn và bắt mồi 2.1.4 Đặc điểm về sinh trưởng 2.1.5 Đặc điểm về sinh sản 2.2 Qui trình nước xanh cải tiến 2.3 Tình hình sản xuất giống tôm càng xanh trên thế giới và Việt Nam 2.3.1 Trên thế giới 2.3.2 Việt Nam 2.4 Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng chế phẩm sinh học 2.4.1 Sơ lược về đặc điểm của chế phẩm sinh học 2.4.2 Cơ chế tác động của chế phẩm sinh học 2.4.3 Tình hình sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất giống tôm càng xanh CHƯƠNG 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Thời gian 3.1.2 Địa điểm 3.2 Vật liệu nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Chuẩn bị thí nghiệm 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 3.3.3 Chăm sóc và quản lý thí nghiệm 3.3.4 Các chỉ tiêu môi trường cần theo dõi 3.3.5 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường 3.3.6 Phương pháp thu nước và đếm mật số vi khuẩn 3.3.7 Thu hoạch 3.3.8 Phương pháp xử lý số liệu CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Các yếu tố môi trường 4.1.1 Nhiệt độ 4.1.2 pH 4.1.3 Các yếu tố đạm hòa tan 4.1.4 Hàm lượng P-PO43- 4.2 Kết quả xác định mật số vi sinh 4.2.1 Vi khuẩn Vibrio sp 4.2.2 Vi khuẩn lactic 4.3 Sự phát triển của ấu trùng 4.3.1 Sự phân đàn trong quá trình phát triển của ấu trùng 4.3.2 Thời gian lột xác, tốc độ biến thái của ấu trùng 4.4 Tỷ lệ sống của ấu trùng tôm càng xanh CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận 5.2 Đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY